Czy audyty i badania jakości są obowiązkowe?

Czy audyty i badania jakości są obowiązkowe?

Regularne serwisowanie sprzętu, a także monitoring pracy zespołu na hali produkcyjnej pozwala ocenić efektywność działania całego zakładu. Nie każdy pracodawca znajduje na nie czas oraz fundusze. Czy jednak powinien? Które audyty należą do obowiązkowych, a które to dobra wola pracodawcy? Już odpowiadamy!

Obowiązkowy audyt energetyczny

W przypadku audytu energetycznego sprawdzane są urządzenia działające na hali przemysłowej – głównie pod względem zużycia energii. Działanie to ma na celu kontrolowanie przez państwo i spółki energetyczne poziomu zużycia energii w kraju. Obowiązkowy audyt energetyczny to audyt, którego nie sposób uniknąć, ponieważ jego zaniechanie kończy się karą finansową. Do 30 dni po zakończeniu audytu właściciel firmy jest zobowiązany dostarczyć do Urzędu Regulacji Energetyki dokumentację potwierdzającą odbyty audyt.

Ustawa o przeprowadzaniu obowiązkowych audytów energetycznych określa, że: „Audyt przeprowadzony ma być przez podmiot niezależny od przedsiębiorcy, charakteryzujący się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem zawodowym w przedmiotowej dziedzinie”. Oznacza to tyle, że – chociaż audyt pozostaje obowiązkowy – właściciel dużego zakładu pracy sam może wybrać swojego audytora. Jest to spore udogodnienie, ponieważ firm audytorskich na rynku znajduje się wiele, a ich oferty są konkurencyjne.

Badania fakultatywne – NDT i DT

Audyt energetyczny dziś należy do audytów obowiązkowych, jednak pozostałe badania i testy, które możemy zlecić w naszej firmie, pozostają już tylko w naszej gestii. Przykładem mogą być badania magnetyczno-proszkowe (badania NDT) bądź badania niszczące, na przykład próby zgniatania badanych próbek, testy wytrzymałościowe na produkowanych detalach i tym podobne. To badania, w które inwestuje się, by podnieść jakość usług swojej firmy, a ich cykliczność zależy od nas.

Ważny jest również monitoring produkcji. Choć kontrola działania maszyn zakładowych oraz umiejętności pracujących na nich pracowników również nie jest obowiązkowa, to jednak warto w nią inwestować. Końcowe efekty badań, testów i audytów sprawią, że pewniejsi stajemy się jakości produkowanych materiałów, zanim trafią do klientów. Wysoka ocena audytorów NDT i DT może wpłynąć na zmniejszenie potencjalnych reklamacji towarów, a monitoring produkcji – na prędkość działania linii produkcyjnej.

Podsumowując: chociaż do obowiązkowych audytów zalicza się jedynie audyt energetyczny, to właśnie inwestycja w pozostałe badania fakultatywne ma realne wpływ na działanie naszej firmy. Zewnętrzni audytorzy oraz pracownicy laboratorium badań NDT i DT obiektywnie wskażą nam wszystkie słabe ogniwa w prosperowaniu zakładu pracy.