CZY BADANIA RADIOGRAFICZNE TO DOBRY POMYSŁ?

CZY BADANIA RADIOGRAFICZNE TO DOBRY POMYSŁ?

Badania radiograficzne to jedna z metod badawczych przeprowadzana przez laboratorium badań nieniszczących. Polegają one na zanalizowaniu materiału konstrukcji stalowej, nie powodując zmian własności użytkowych badanych obiektów.

BADANIA NIENISZCZĄCE A NISZCZĄCE

Aby zrozumieć istotę problemu zapotrzebowania na badania nieniszczące radiograficzne, należy zrozumieć, czym różnią się te badania od badań niszczących. Przede wszystkim badania nieniszczące (czyli NDT, non-destructive testing) służą do wykrywania nieciągłości materiałowych, oceny właściwości materiałów i wykonywania pomiarów. Jak już było wspomniane, badania te – inaczej niż badania niszczące – nie naruszają konstrukcji stalowej oraz nie powodują jej zużycia, dzięki czemu produkt nie ulega zniszczeniu ani minimalnemu wykorzystaniu, a więc potencjalnie może dłużej spełniać swoją funkcję. Przykładami badań nieniszczących są badania wzrokowe, a także defektoskopia ultradźwiękowa i badania radiograficzne.

BADANIA RADIOGRAFICZNE – ZALETY

Głównym zamierzeniem badań radiograficznych jest wykrywanie nieciągłości materiałowych, które powstały już w procesach wytwarzania spawanych elementów konstrukcji i w czasie jej eksploatacji. Badane się także elementy odlewane, odkuwki i inne detale hutnicze. Badania radiograficzne pozwalają wcześniej wykryć nawet niewielkie nieciągłości wewnętrzne materiałów, a także mankamenty powierzchniowe i podpowierzchniowe, których nie jesteśmy zobaczyć „gołym okiem”.

Badanie to za pomocą promieniowaniu X lub gamma, rejestruje obraz radiometryczny prześwietlanego obiektu, dzięki czemu wyniki są przedstawione w postaci czytelnego radiogramu. Dodatkowym atutem badań radiograficznych jest ich względnie niski koszt przeprowadzenia w praktycznie każdym laboratorium badań nieniszczących oraz fakt, że badaniu podlegać mogą wszystkie metale i ich stopy, a także niemetale.

Badania nieniszczące w tym radiograficzne pozwalają poznać i wzmocnić stan konstrukcji, na których pracują ludzie i które firmy produkcyjne oferują swoim klientom. Dzięki wynikom badań możemy prawidłowo zadbać o jakość stali i bezpieczeństwo naszych pracowników. To największa z zalet tych badań.