DLACZEGO W ZAKŁADACH PRZEPROWADZA SIĘ AUDYTY SPAWALNICZE?

DLACZEGO W ZAKŁADACH PRZEPROWADZA SIĘ AUDYTY SPAWALNICZE?

Branża spawalnicza bez wątpienia należy do tych, których regularne kontrole są nie tyle wskazane, co wymagane. Jedną z form kontroli są audyty spawalnicze – zewnętrzne lub wewnętrzne. Co mogą nam zagwarantować? Czym się od siebie różnią?

AUDYTY SPAWALNICZE – CEL

Każdy pracodawca oraz jednocześnie producent wyrobów spawanych powinien w swoim zakładzie pracy zadbać o to, by kompetencje wszystkich pracowników poparte były odpowiednim wykształceniem, a także przeszkoleniem. Dbanie o rozwój pracowników leży w gestii pracodawców, nie zawsze oni są jednak w stanie określić, czy zatrudniony pracownik (szczególnie w branżach specjalistycznych, w tym w spawalnictwie) wykonuje swoją pracę w sposób bezpieczny dla zakładu pracy. Audyty spawalnicze i inspekcje pozwalają na wnikliwą obserwację procesów wykonawczych i ocenę ich. Dla tej oceny stawia się zatrudniony personel przed ekspertami, nadzorującymi i kontrolującymi procesy spawalnicze.

INSPEKCJA SPAWALNICZA – ZEWNĘTRZNA CZY WEWNĘTRZNA?

Istnieją dwa sposoby przeprowadzenia inspekcji spawalniczej. Są to audyty wewnętrzne, kiedy inspekcję przeprowadza wykwalifikowany pracownik firmy, która podlegać ma inspekcji, oraz audyty spawalnicze zewnętrzne, kiedy audyt prowadzi osoba z firmy zewnętrznej. Inspekcja spawalnicza zewnętrzna to najbardziej rzetelny i obiektywny sposób oceny działalności zakładu pracy, ponieważ ocena należy do niezależnej jednostki wyspecjalizowanej w ocenie.

Osoba ta jest w stanie wskazać luki w działaniu firmy i na pewno wskaże także najlepszy sposób na poprawę jakości wykonywanej pracy. Choć niezależny audytor niepowiązany z firmą inaczej niż umową dotyczącą audytu nie zna specyfiki działalności danej firmy (co może wpływać na jego ocenę sytuacji), mamy gwarancję, że nie pominie żadnego niekorzystnego aspektu w końcowym wyniku obserwacji przez subiektywizm, obawę odbioru jego uwag przez współpracowników czy szefostwo.

Dodatkowo zewnętrzne audyty i inspekcje mają jeszcze jedną zaletę – często kończone są otrzymaniem certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego odpowiednie działanie firmy, co może być wykorzystane chociażby w reklamie usług zakładu.