Rytuały, obrzędy, religia i przedmioty kultu

Rytuały, obrzędy, religia i przedmioty kultu

Praca nad rozwojem duchowym i zaopatrywanie się w różnego rodzaju związane z nim akcesoria to zjawisko, które łączy ludzi od pokoleń. Duchowość jest elementem wchodzącym w skład psychicznej konstrukcji człowieka. Sposób, w jaki poznajemy i doświadczamy rzeczywistości, wiąże się z tym, w co wierzymy i na co jesteśmy gotowi się otworzyć.

Poczucie osamotnienia i związki ze światem

Ludzie od zawsze w coś wierzyli. Oddawali swoje strapienia w ręce przeróżnym bóstwom, składali w ofierze plony, licząc na przychylne spojrzenie pozaziemskich władców, odprawiali ceremonie, nosili odpowiednie szaty. Jedni pozostawiali strawę dla zmarłych  na miejscu pochówku, inni składali ich w grobowcach wraz z przedmiotami niezbędnymi do prowadzenia normalnego, codziennego życia. Uznawano niezwykłą moc sił natury, przypisywano magiczne właściwości porom dnia czy porywom wiatru. Wszystko to wynikało z silnego poczucia związku z otaczającym człowieka światem, potrzebą wyjaśnienia rozgrywających się zjawisk i pragnieniem odsunięcia od siebie poczucia osamotnienia. Człowiek zawsze wolał czuć, że nie jest sam na świecie.

Rozwój duchowy i praktyka religijna

Z biegiem czasu w każdej kulturze poczęły rozwijać się wierzenia, skutkujące odprawianiem różnego rodzaju obrządków, wymagających odpowiednich zachowań. Ukształtowana religia jest niczym innym jak właśnie owocem wewnętrznego pragnienia człowieka i jego dążeń do nadania życiu głębszego sensu i zaprowadzenia w nim swoistego rodzaju należytego porządku. Z nastaniem wiary chrześcijańskiej na świecie zaczęto obserwować ruch obejmujący kolejne krainy. Nowa religia przyciągała wielu poszukujących ukojenia. Wygłaszane przez nauczycieli nauki, opowieści naocznych świadków, obietnica wiecznego zbawienia. Wszystko to było dla umartwionego ludu sygnałem, że życie to nie tylko pasmo udręk. Dziś także mamy do czynienia ze zjawiskiem podtrzymywania nadziei i pomocy duchownych na drodze osobistego rozwoju. Odbywające się w różnych miejscach i o różnej tematyce rekolekcje, organizowane są dla wszystkich tych, którzy poszukują zarówno wiedzy, jak i ukojenia.

Amulety i przedmioty magiczne

Każda religia i każde wierzenia znajdowały swoje odbicie w sztuce i przedmiotach codziennego użytku. Ochronne amulety, magiczne obrazki, cuda działające zioła i ubogacające ducha eliksiry. Wszystko to stworzone w myśl aktualnych wierzeń dostępne było u miejscowego znachora czy szamana. Dziś wszelkiego rodzaju związane z kulturą chrześcijańską dewocjonalia, można znaleźć nie tylko w domowych zbiorach, ale w stacjonarnej sprzedaży w miejscach kultu i poza nimi, a także w sprzedaży internetowej.