Zabezpieczenie spadku

Zabezpieczenie spadku

Zabezpieczenie spadku jest ważną kwestią, jeśli mamy uzasadnione obawy, że ktoś, kto obecnie znajduje się w posiadaniu przedmiotów zmarłego może jeszcze przed rozprawą ze świadomością, że postępowanie to jest złe lub bez tej świadomości sprzedać część rzeczy, zniszczyć lub zagubić.

Kiedy wniosek o zabezpieczenie spadku jest zasadny?

Może się zdarzyć, że po śmierci rodzica, mieszkające z nim dziecko (które ma też rodzeństwo niemieszkające w rodzinnym domu) jeszcze przed rozprawą rozwodową część lub całość tego majątku wyprzeda, zniszczy. W szczególnych przypadkach może na przykład sprzedać rzeczy w bardzo niekorzystnej cenie, umniejszając tym samym wartości spadku. Szczególnie takie sytuacje mają miejsce, gdy rodzina jest skłócona i walczy o spadek, którego część może znajdować się w domu jednej z osób uprawnionych do spadku.

Po pierwsze: wniosek

Aby wszcząć postępowanie, które zabezpieczy spadek, należy złożyć wniosek o zabezpieczenie spadku. W takim wniosku należy przedstawić, że nasze obawy co do możliwości uszkodzenia lub sprzedania całego spadku lub jego części są zasadne. Najważniejsze jest uprawdopodobnienie, nie zaś całkowite udowodnienie. Chodzi więc o to, by sprawa zachodziło uzasadnione podejrzenie o możliwość takich problematycznych sytuacji. Warto zatroszczyć się o spadek. Limanowa i jej mieszkańcy znają bowiem przypadek, kiedy sprawa spadkowa była bardzo trudna do rozstrzygnięcia.

Przebieg zabezpieczenia

Zwykle przebiega bardzo szybko, niemal natychmiastowo. Na postanowienie o zabezpieczeniu spadku można złożyć zażalenie. Sąd decydujący o zabezpieczeniu może wstrzymać wykonanie tego postanowienia, ale raczej tego nie robi. Zabezpieczenie majątku odbywa się przez spisanie majątku ruchomego, oddaje się pod dozór, składa się depozyt sądowy (na pieniądze, kosztowności, papiery wartościowe i istotne dokumenty). Ponadto nad nieruchomościami ustanawia się zarząd tymczasowy i ustanawia dozór nad nieruchomością. Opłata przy składaniu wniosku jest stała i wynosi 50 zł. Przy spisywaniu inwentarza każda kolejna godzina pracy komornika kosztuje 10% wynagrodzenia, dlatego warto, by wszystko przebiegło sprawnie.